Akademeia High School została założona w celu stworzenia unikalnego środowiska edukacyjnego, w którym uczniowie mogą rozwijać się jako osoby kreatywne, niezależne i myślące krytycznie. Nasze programy nauczania są elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów, ich mocnych stron oraz zainteresowań. Uczymy poprzez dialog, zachęcamy naszych uczniów do wykraczania poza program nauczania; do testowania granic tego, co wiedzą i jak myślą.

Headmaster of Akademeia High School, Dr Karolina Watras

Pomimo tego, że rozwijanie zdolności naukowych jest podstawową misją szkoły, dbamy również o rozwój osobisty członków naszej społeczności. Wspieramy pasje oraz zainteresowania naszych uczniów,  ponieważ wierzymy, że szczęście i spełnienie osiągamy poprzez aktywne  zangażowanie  w otaczający nas świat. Dzięki temu właśnie dajemy wyraz złożoności i wieloaspektowości naszej ludzkiej natury.

Nastawienie na rozwój leży u podstaw wizji naszej szkoły i jej codziennego życia. Nasi uczniowie dążą do ciągłego pogłębiania zrozumienia świata i swojego w nim miejsca, dlatego regularnie wykazują się odwagą w poszukiwaniu i wyznaczaniu sobie nowych celów.

Za każdym uczniem stoi oddany mu mentor. Pielęgnujemy podmiotowość i autonomię ucznia, uznając znaczący wpływ mentoringu w tym - jakże istotnym, bo formatywnym - okresie życia. Wierzymy, że autorefleksyjność jest kluczem do spełnionego, szczęśliwego życia, jak i udanego procesu edukacyjnego.  Nasi doradcy uniwersyteccy, we współpracy z mentorami, z pasją pomagają uczniom znaleźć właściwe ścieżki, dzięki którym w pełni zrealizują swój potencjał. Wszystko to wymaga wspierającego i empatycznego środowiska, dlatego dbanie o dobrostan naszych uczniów jest tak dla nas ważne.

Szacunek i życzliwość to dwie podstawowe wartości, które wyznajemy w naszej szkole a pozytywne nastawienie naszych uczniów zawsze mnie niezwykle inspiruje.  My, nauczyciele nasze największe sukcesy zawdzięczamy  przede wszystkim naszym uczniom, którzy swoją twórczą energią i pragnieniem naukowego rozwoju regularnie wzbogacają i inspirują naszą społeczność.

Głos uczniów i ich inicjatywa tworzą ducha każdej szkoły. Od szkolnego musicalu i szkolnej gazetki, przez niezwykłe osiągnięcia w konkursach naukowych i eseistycznych, po niestrudzone wysiłki w zbieraniu funduszy i organizowaniu projektów zaangażowanych społecznie - nasi uczniowie kształtują życie szkoły ze swadą i energią.

Akademeia oferuje również programy stypendialne oraz partnerskie, skierowane do utalentowanych uczniów pochodzących z różnych, nie zawsze uprzywilejowanych, środowisk.

Naszym absolwentom pomagamy stać się ludźmi wytrwałymi, entuzjastycznymi, autorefleksyjnymi i potrafiącymi się zaadaptować w nowych warunkach.  Dzięki temu z radością ruszają w kierunku czekających ich możliwości wiedząc, że od celu podróży często ważniejsza jest sama droga.

Dziękuję za zainteresowanie Akademeia High School. Mam nadzieję, że z przyjemnością dowiecie się Państwo więcej o nas z tej strony internetowej i czekam na spotkanie z Państwem podczas jednego z naszych dni otwartych.

Dyrektor szkoły
Dr Karolina Watras