• Wcześniejsze zapoznanie z naszym systemem edukacyjnym:   Rok dziewiąty (Year 9) w Akademeia High School to odpowiednik ósmej klasy szkoły podstawowej w polskim programie. Dołączając do nas na tym roku, uczniowie mają możliwość wcześniejszej integracji ze społecznością szkolną, nowym środowiskiem, gronem pedagogicznym oraz zapoznania się z naszymi metodami nauczania. Ta wczesna integracja pomoże w łatwiejszym przejściu do bardziej wymagających warunków programów iGCSe i A Levels, które oferujemy w liceum.
  • Nacisk na umiejętności: Nasz program kładzie nacisk na rozwój niezbędnych umiejętności, z których nasi uczniowie będą korzystać przez całą swoją ścieżkę edukacyjną. Od myślenia krytycznego po zarządzanie czasem i umiejętności pracy w grupie, uczniowie są wyposażani w narzędzia niezbędne do osiągania sukcesów w nauce i radzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami.
  • Małe grupy i zindywidualizowany profil nauczania: W Akademeia High School wierzymy w model nauki dostosowany do potrzeb konkretnego ucznia. Skupiamy się na odkrywaniu i rozwijaniu mocnych stron uczniów i pozwalamy im poszerzać swoje pasje. W małych klasach liczących maksymalnie 12 osób, nasi nauczyciele prowadzą aktywny dialog z uczniami, promując zaangażowanie w naukę i postawę odpowiedzialności za swój rozwój.
  • Zajęcia dodatkowe: Pierwszy rok z nami to nie tylko nauka, ale także bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i skoncentrowanie na holistycznym rozwoju ucznia. Nasi uczniowie mają możliwości uczestnictwa w regularnych wyjściach do teatru, na koncerty, do muzeów i innych instytucji kultury, wzbogacając tym samym wiedzę. Dodatkowo, mogą angażować się w szkolne kluby i działalność pozalekcyjną, często pracując ze starszymi kolegami i koleżankami, zdobywając cenne umiejętności współpracy i komunikacji.
  • Budowanie fundamentów sukcesu akademickiego: Rok dziewiąty w Akademeia High School pomaga uczniom zbudować solidne podstawy m.in. zapewniając biegłość w języku angielskim, co jest szczególnie korzystne dla osób przechodzących ze szkół publicznych w Polsce. W roku dziewiątym doskonalimy umiejętności językowe i skupiamy się na tworzeniu fundamentów niezbędnych do budowania sukcesu akademickiego w wymagającym środowisku akademickim w przyszłości.
  • Przyjazna społeczność: Nasza społeczność szkolna jest zgrana i przyjazna. Każdego ucznia przyjmujemy z entuzjazmem i zachęcamy do uczestniczenia w życiu szkoły. Wszyscy członkowie naszej szkolnej społeczności od pierwszych dni uczą się koleżeństwa i rozwijają poczucie przynależności.

Rekrutacja do Year 9

Zapraszamy do skontaktowania się z naszym zespołem rekrutacyjnym pod adresem: [email protected], aby umówić indywidualną wizytę na kampusie i dowiedzieć się więcej o nas. 

Zapisz się na spotkanie rekrutacyjne