Przez nasze stypendium pragniemy wesprzeć wybitnie zdolnych uczniów, którzy ze względów ekonomicznych nie mogą ubiegać się o przyjęcie do naszego liceum w trybie standardowym. Komisja stypendialna podejmuje ostateczne decyzje o przyznaniu stypendium zarówno na podstawie dotychczasowych wyników akademickich, jak i wyników rekrutacji w Akademii High School.


Aby zakwalifikować się do konkursu stypendialnego, kandydaci są proszeni o przedstawienie udokumentowanego dorobku akademickiego. Z reguły oznacza to średnią ocen z ostatniego ukończonego roku szkolnego jako minimum 4,5 w systemie polskim lub porównywalną ocenę w systemie zagranicznym, oraz spełnienie przynajmniej jednego z innych wymagań akademickich wymienionych w regulaminie stypendialnym.

Zainteresowanych uczniów prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego online. Termin składania aplikacji stypendialnych upłynął 8 kwietnia 2024. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w 2025. 

 

Kandydaci są proszeni o wypełnienie formularza aplikacyjnego, w którym są wymagane następujące informacje:

 • Dane osobowe i kontaktowe kandydata oraz rodziców/opiekunów
   
 • Pełna historia edukacyjna kandydata
   
 • Świadectwa szkolne z ostatniego ukończonego roku akademickiego
   
 • Dokumentacja potwierdzająca dodatkowe osiągnięcia akademickie (nie starsze niż 3 lata)
   
 • Zainteresowania akademickie i pozalekcyjne kandydata
   
 • Dwa eseje: jeden na temat tego, w jaki sposób kandydat utożsamia się z wartościami szkoły oraz drugi powiązany tematyką ze stypendium, o jakie kandydat się ubiega (akademickie/artystyczne/muzyczne)

 

Art auction at AHS

Kandydaci ubiegający się o stypendia artystyczne będą proszeni o przygotowanie swojego portfolio prac do oceny przez Komitet Stypendialny.

Wysokość stypendium przyznawana studentowi zależy od dochodu rodziny i w rezultacie może wynosić od 5% do pełnego stypendium (100%). Komitet Stypendialny przyznaje miejsca na podstawie zarówno dotychczasowych osiągnięć kandydatów, jak i ich wyników podczas dni rekrutacyjnych. Stypendia są przyznawane na cały okres nauczania w AHS, pod warunkiem kontynuowania osiągania bardzo dobrych wyników akademickich.


HARMONOGRAM KONKURSU

ETAP I

15.12.23 – rozpoczęcie rekrutacji online

08.04.24 – zamknięcie formularza zgłoszeniowego

15.04.24 – publikacja listy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu

ETAP II

17-18.05.24 – dni rekrutacyjne dla wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu

10.06.24 – ogłoszenie wyników konkursu stypendialnego