Nasze środowisko szkolne kształtujemy na podobieństwo uniwersytetu i w ten sposób pomagamy uczniom zrealizować ich intelektualne i twórcze ambicje oraz zdolności.

Chcemy przygotować naszych uczniów do ciągle zmieniającego się świata i w tym celu wspieramy ich na ścieżce edukacyjnej prowadzącej do najlepszych uniwersytetów na całym świecie.

W naszych programach nauczania stawiamy przede wszystkim na krytyczne myślenie, pielęgnujemy samodzielność, zachęcamy do dialogu i stosujemy podejście interdyscyplinarne, aby rozwinąć w naszych uczniach pasję do nauki trwającą całe życie.

Nasze wartości