Informacje i daty: 

Każda sesja trwa 8 tygodni, z lekcjami dwa razy w tygodniu dla English for Academic Purposes i dla Mathematics oraz raz w tygodniu dla Critical Thinking. Uczestnicy mogą zapisać się na każdy kurs na jedną lub dwie sesje (1. i 2. lub 2. i 3.). Kursy online z English for Academic Purposes i Mathematics będą oferowane w sesjach 2 i 3 (z zastrzeżeniem przepisów). 


English for Academic Purposes 

 • Czas trwania: 8 tygodni 
 • Cena: 2950 PLN 
 • Grupa wiekowa: 12-15 
 • Dni: Wtorki i czwartki 
 • Czas: od 17:00 do 18:25 

Harmonogram: 

 • Sesja pierwsza (stacjonarna):
  9 do 27 października; 6 do 8 grudnia 
   
 • Sesja druga (stacjonarna lub online): 
  15 stycznia - 9 lutego; 19 lutego - 15 marca 
    
 • Sesja trzecia (stacjonarna lub online) 
  8 kwietnia - 26 kwietnia; 6 maja - 7 czerwca 

Mathematics

 • Czas trwania: 8 tygodni 
 • Cena: 2950 zł 
 • Grupa wiekowa: 12-15 
 • Dni: Wtorki i czwartki 
 • Czas: od 17:30 do 18:55 

Harmonogram:  

 • Sesja pierwsza (stacjonarna): 
  9 do 27 października; 6 do 8 grudnia 
   
 • Sesja druga (stacjonarna lub online): 
  15 stycznia - 9 lutego; 19 lutego - 15 marca 
    
 • Sesja trzecia (stacjonarna lub online) 
  8 kwietnia - 26 kwietnia; 6 maja - 7 czerwca 

Critical Thinking

 • Czas trwania: 8 tygodni 
 • Cena: 1550 PLN 
 • Grupa wiekowa: 12-16 
 • Format kursu: Stacjonarny
 • Dni: Środy
 • Czas: od 17:00 do 18:25 

Harmonogram: 

 • Sesja pierwsza: 
  9 października - 27 października; 6 listopada - 8 grudnia 
   
 • Sesja druga: 
  15 stycznia - 9 lutego; 19 lutego - 15 marca 
   
 • Sesja trzecia: 
  8 kwietnia - 26 kwietnia; 6 maja - 7 czerwca 

Opisy kursów:

English for Academic Purposes 

Kurs English for Academic Purposes doskonali umiejętności takie jak przygotowywanie prezentacji, umiejętność pisania oraz interpretowania tekstów literackich. Każdy kurs jest przeznaczony dla uczestników, którzy znają język angielski na poziomie co najmniej B1. Program nauczania zapewni uczniom niezbędne umiejętności akademickie i strategie, aby odnieść sukces w nauce w szkole średniej.  


Mathematics 

Kurs przygotowawczy z Mathematics rozwija umiejętności w zakresie liczb, algebry, geometrii i materii oraz trygonometrii, w sposób ukierunkowany na poznanie procesów matematycznych oraz zasad poprawnego rozumowania i umiejętności rozwiązywania problemów. Ma na celu zapewnienie niezbędnych podstaw do odniesienia sukcesu na akademickiej ścieżce matematycznej. Uczniowie będą mieli możliwość poznania różnych procesów matematycznych, w tym rozwiązywania problemów, komunikowania się i rozumowania matematycznego. Będą uczyć się, jak tworzyć powiązania między przedmiotem, a jego zastosowaniami.  


Critical Thinking 

Nasz Critical Thinking rozwija kluczowe umiejętności akademickie, takie jak analizowanie informacji, zdobywanie cennej wiedzy, wyrażanie uzasadnionych opinii i komentowanie tematów istotnych społecznie. Uczniowie będą rozwijać się w następujących kierunkach:

 • Umiejętności informacyjne: perspektywy, badania, analiza, synteza, planowanie, zadawanie pytań. 
 • Umiejętności krytycznego myślenia: rozumowanie, dowody, twierdzenia, wyciąganie wniosków, argumentacja (fakty, opinie, przewidywania i wartościowanie), rozwiązywanie problemów, empatia. 
 • Umiejętności samodzielnego uczenia się: pamięć, sporządzanie notatek, refleksja, ocena.
 • Umiejętności współpracy: praca zespołowa, podejmowanie decyzji, kreatywność. 
 • Umiejętności komunikacyjne: czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie.

Kurs ten zapewnia idealne przygotowanie do rozwijania kluczowych umiejętności akademickich, niezbędnych do odniesienia sukcesu w wymagających środowiskach. 


Zarezerwuj swoje miejsce! 

Jeśli chcesz zarezerwować miejsce, wypełnij formularz poniżej. W przypadku dodatkowych pytań wyślij e-mail na adres [email protected].

Formularz rejestracyjny Kursów Przygotowawczych Prep Courses

Rules And Regulations Of Akademeia Prep Courses | PDF | 463KB